Mijn Vanboeijen is het communicatieplatform uitsluitend bedoeld voor
cliënten, verwanten, medewerkers en vrijwilligers van Vanboeijen

'Voor de gezelligheid.'

Martin (vrijwilliger) en Albert (cliënt)

'Ik wil alles eruit halen.'

Christien (fysiotherapeute) en Ludwig (cliënt)